Centos 7 üzerine Zimbra ( ZCS 8.8 ) Kurulumu

Zimbra mail sunucusu, linux üzerine kurulan açık kaynaklı sürümü bulunan bir eposta servisidir. Exchange ve lotus gibi mail sunucularının lisans maliyetleri düşünülünce zimbra’ın açık kaynak kodu sürümünü kurumsal kullanım için rahatlıkla tercih edilebilir.

Zimbra Posta Sunucusunun (ZCS) Başlangıç Gereksinimleri

 • CentOS 7 Minimal
 • 4 vCPU
 • 8 GB RAM
 • 10 GB boş alan
 • FQDN ( Alan Adı)

1 –  CentOS 7 ön ayarlar

CentOS 7 sunucumuzda öncelikle güncelleme ve hostname ayarlarını yaparak ön hazırlıkları yapıyoruz, ve yeniden başlatıyoruz.

[root@zimbra~]# yum update -y
[root@zimbra~]# hostnamectl set-hostname zimbra.sanal.pro

[root@zimbra ~]# systemctl disable firewalld

[root@zimbra ~]# sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config
[root@zimbra~]# shutdown -r now

/etc/hosts dosyasına aşağıdaki satırları ekleyin,

[root@mail ~]# nano /etc/hosts

192.168.0.5 zimbra.sanal.pro zimbra

Postfix’i sunucudan kaldırıyoruz.

[root@zimbra ~]# yum remove -y postfix

2 –  Zimbra yazılım gereksinimlerinin kurulması

Zimbra’nın gereksinimleri tek tekte kurulabilir, ancak Centos reposundan toplu kurulmasını önerilir.

[root@zimbra ~]# yum groupinstall -y "Base"

3 – Zimbra  (ZCS 8.8.10) mevcut son sürümünün indirilmesi

Zimbra kurulum dosyaları için yeni  bir dizin oluşturuyor, ve zimbra kurulum dosyalarını indiriyoruz.

[root@zimbra ~]# mkdir zimbra && cd zimbra

[root@zimbra zimbra]# wget https://files.zimbra.com/downloads/8.8.15_GA/zcs-8.8.15_GA_3869.RHEL7_64.20190918004220.tgz

4 –  Zimbra Kurulumu

Zimbra kurulum dosyalarını tar.gz ‘den çıkarıyoruz, ve kuruluma başlıyoruz.

[root@zimbra zimbra]# tar zxvf zcs-8.8.15_GA_3869.RHEL7_64.20190918004220.tgz

[root@zimbra zimbra]# cd zcs-8.8.15_GA_3869.RHEL7_64.20190918004220/
[root@zimbra zcs-8.8.15_GA_3869.RHEL7_64.20190918004220]# ./install.sh

Kurulumu başlatmamız ile birlikte Zimbra’nin lisans onayı geliyor, ve “y” basarak bu seçeneği geçiyoruz.

[root@zimbra zcs-8.8.15_GA_3869.RHEL7_64.20190918004220]# ./install.sh

Operations logged to /tmp/install.log.b2A1olcv
Checking for existing installation...
  zimbra-drive...NOT FOUND
  zimbra-imapd...NOT FOUND
  zimbra-patch...NOT FOUND
  zimbra-mta-patch...NOT FOUND
  zimbra-proxy-patch...NOT FOUND
  zimbra-license-tools...NOT FOUND
  zimbra-license-extension...NOT FOUND
  zimbra-network-store...NOT FOUND
  zimbra-network-modules-ng...NOT FOUND
  zimbra-chat...NOT FOUND
  zimbra-talk...NOT FOUND
  zimbra-ldap...NOT FOUND
  zimbra-logger...NOT FOUND
  zimbra-mta...NOT FOUND
  zimbra-dnscache...NOT FOUND
  zimbra-snmp...NOT FOUND
  zimbra-store...NOT FOUND
  zimbra-apache...NOT FOUND
  zimbra-spell...NOT FOUND
  zimbra-convertd...NOT FOUND
  zimbra-memcached...NOT FOUND
  zimbra-proxy...NOT FOUND
  zimbra-archiving...NOT FOUND
  zimbra-core...NOT FOUND


----------------------------------------------------------------------
PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE USING THE SOFTWARE.
SYNACOR, INC. ("SYNACOR") WILL ONLY LICENSE THIS SOFTWARE TO YOU IF YOU
FIRST ACCEPT THE TERMS OF THIS AGREEMENT. BY DOWNLOADING OR INSTALLING
THE SOFTWARE, OR USING THE PRODUCT, YOU ARE CONSENTING TO BE BOUND BY
THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THIS
AGREEMENT, THEN DO NOT DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE PRODUCT.

License Terms for this Zimbra Collaboration Suite Software:
https://www.zimbra.com/license/zimbra-public-eula-2-6.html
----------------------------------------------------------------------Do you agree with the terms of the software license agreement? [N] y

Zimbra bileşenlerini seçerek yüklemeye devam ediyoruz. Bileşenleri seçmek için sadece enter’a basmak yetiyor. Zimbra gerekli bileşenleri varsayılan olarak seçiyor..

Use Zimbra's package repository [Y] y

Importing Zimbra GPG key

Configuring package repository

Checking for installable packages

Found zimbra-core (local)
Found zimbra-ldap (local)
Found zimbra-logger (local)
Found zimbra-mta (local)
Found zimbra-dnscache (local)
Found zimbra-snmp (local)
Found zimbra-store (local)
Found zimbra-apache (local)
Found zimbra-spell (local)
Found zimbra-memcached (repo)
Found zimbra-proxy (local)
Found zimbra-drive (repo)
Found zimbra-imapd (local)
Found zimbra-patch (repo)
Found zimbra-mta-patch (repo)
Found zimbra-proxy-patch (repo)


Select the packages to install

Install zimbra-ldap [Y] y

Install zimbra-logger [Y] y

Install zimbra-mta [Y] y

Install zimbra-dnscache [Y] y

Install zimbra-snmp [Y] y

Install zimbra-store [Y] y

Install zimbra-apache [Y] y

Install zimbra-spell [Y] y

Install zimbra-memcached [Y] y

Install zimbra-proxy [Y] y

Install zimbra-drive [Y] y

Install zimbra-imapd (BETA - for evaluation only) [N] n

Install zimbra-chat [Y] y
Checking required space for zimbra-core
Checking space for zimbra-store
Checking required packages for zimbra-store
zimbra-store package check complete.

Installing:
  zimbra-core
  zimbra-ldap
  zimbra-logger
  zimbra-mta
  zimbra-dnscache
  zimbra-snmp
  zimbra-store
  zimbra-apache
  zimbra-spell
  zimbra-memcached
  zimbra-proxy
  zimbra-drive
  zimbra-imapd
  zimbra-patch
  zimbra-mta-patch
  zimbra-proxy-patch
  zimbra-chat

The system will be modified. Continue? [N] y

Kurulumun tamamlanması ile birlikte dns güncellemesine bağlı olarak aşağıdaki gibi hostname ve domain değişikliği bilgisi çıkıyor. Buraları “no” diyerek geçebiliriz.

Running Post Installation Configuration:
Operations logged to /tmp/zmsetup.20200512-001541.log
Installing LDAP configuration database...done.
Setting defaults...No results returned for A lookup of zimbra.sanal.pro
Checked nameservers:
    8.8.8.8
    8.8.4.4
No results returned for AAAA lookup of zimbra.sanal.pro
Checked nameservers:
    8.8.8.8
    8.8.4.4


DNS ERROR resolving zimbra.sanal.pro
It is suggested that the hostname be resolvable via DNS
Change hostname [Yes] no


DNS ERROR resolving MX for zimbra.sanal.pro
It is suggested that the domain name have an MX record configured in DNS
Change domain name? [Yes] no

İşlemleri tamamlamamız ile birlikte kurulum sonrası ile ayarlar karışımıza geliyor. Burada sıra ile 7 ve 4’e basarak admin şifreminizi tanımlıyoruz.

Main menu

  1) Common Configuration:
  2) zimbra-ldap:               Enabled
  3) zimbra-logger:              Enabled
  4) zimbra-mta:               Enabled
  5) zimbra-dnscache:             Enabled
  6) zimbra-snmp:               Enabled
  7) zimbra-store:              Enabled
    +Create Admin User:          yes
    +Admin user to create:         admin@zimbra.sanal.pro
******* +Admin Password            UNSET
    +Anti-virus quarantine user:      virus-quarantine.tvedr4y9la@zimbra.sanal.pro
    +Enable automated spam training:    yes
    +Spam training user:          spam.dyy2u8scy@zimbra.sanal.pro
    +Non-spam(Ham) training user:     ham.xi1bfbrmb@zimbra.sanal.pro
    +SMTP host:              zimbra.sanal.pro
    +Web server HTTP port:         8080
    +Web server HTTPS port:        8443
    +Web server mode:           https
    +IMAP server port:           7143
    +IMAP server SSL port:         7993
    +POP server port:           7110
    +POP server SSL port:         7995
    +Use spell check server:        yes
    +Spell server URL:           http://zimbra.sanal.pro:7780/aspell.php
    +Enable version update checks:     TRUE
    +Enable version update notifications: TRUE
    +Version update notification email:  admin@zimbra.sanal.pro
    +Version update source email:     admin@zimbra.sanal.pro
    +Install mailstore (service webapp):  yes
    +Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes

  8) zimbra-spell:              Enabled
  9) zimbra-proxy:              Enabled
 10) zimbra-imapd:              Enabled
 11) Default Class of Service Configuration:
  s) Save config to file
  x) Expand menu
  q) Quit

Ayarları yapmamız ile birlikte “r” tuşu ile geri geliyor, ve “a” tuşu ile ayarları kaydediyoruz. Akabinde “yes” diyerek ayarları tamamlıyor ve kurulumun bitmesini bekliyoruz.

Password for admin@zimbra.sanal.pro (min 6 characters): [6cy4JbpgDZ] 6cy4JbpgDZ

Store configuration

  1) Status:                 Enabled
  2) Create Admin User:            yes
  3) Admin user to create:          admin@zimbra.sanal.pro
  4) Admin Password              set
  5) Anti-virus quarantine user:       virus-quarantine.tvedr4y9la@zimbra.sanal.pro
  6) Enable automated spam training:     yes
  7) Spam training user:           spam.dyy2u8scy@zimbra.sanal.pro
  8) Non-spam(Ham) training user:       ham.xi1bfbrmb@zimbra.sanal.pro
  9) SMTP host:                zimbra.sanal.pro
 10) Web server HTTP port:          8080
 11) Web server HTTPS port:          8443
 12) Web server mode:             https
 13) IMAP server port:            7143
 14) IMAP server SSL port:          7993
 15) POP server port:             7110
 16) POP server SSL port:           7995
 17) Use spell check server:         yes
 18) Spell server URL:            http://zimbra.sanal.pro:7780/aspell.php
 19) Enable version update checks:      TRUE
 20) Enable version update notifications:   TRUE
 21) Version update notification email:    admin@zimbra.sanal.pro
 22) Version update source email:       admin@zimbra.sanal.pro
 23) Install mailstore (service webapp):   yes
 24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes

Select, or 'r' for previous menu [r]

Main menu

  1) Common Configuration:
  2) zimbra-ldap:               Enabled
  3) zimbra-logger:              Enabled
  4) zimbra-mta:               Enabled
  5) zimbra-dnscache:             Enabled
  6) zimbra-snmp:               Enabled
  7) zimbra-store:              Enabled
  8) zimbra-spell:              Enabled
  9) zimbra-proxy:              Enabled
 10) zimbra-imapd:              Enabled
 11) Default Class of Service Configuration:
  s) Save config to file
  x) Expand menu
  q) Quit

*** CONFIGURATION COMPLETE - press 'a' to apply
Select from menu, or press 'a' to apply config (? - help) a
Save configuration data to a file? [Yes]
Save config in file: [/opt/zimbra/config.8158]
Saving config in /opt/zimbra/config.8158...done.
The system will be modified - continue? [No] yes

Bütün işlemlerin ve ayarların tamamlanması ile terminal de aşağıdaki gibi kurulum bittiğine dair bilgi gelecektir.

Saving config in /opt/zimbra/config.8158...done.
The system will be modified - continue? [No] yes
Operations logged to /tmp/zmsetup.20200512-001541.log
Setting local config values...done.
Initializing core config...Setting up CA...done.
Deploying CA to /opt/zimbra/conf/ca ...done.
Creating SSL zimbra-imapd certificate...done.
Creating new zimbra-store SSL certificate...done.
Creating new zimbra-ldap SSL certificate...done.
Creating new zimbra-mta SSL certificate...done.
Creating new zimbra-proxy SSL certificate...done.
Installing mailboxd SSL certificates...done.
Installing imapd SSL certificates...done.
Installing MTA SSL certificates...done.
Installing LDAP SSL certificate...done.
Installing Proxy SSL certificate...done.
Initializing ldap...done.
Setting replication password...done.
Setting Postfix password...done.
Setting amavis password...done.
Setting nginx password...done.
Setting BES searcher password...done.
Creating server entry for zimbra.sanal.pro...done.
Setting Zimbra IP Mode...done.
Saving CA in ldap...done.
Saving SSL Certificate in ldap...done.
Setting spell check URL...done.
Setting service ports on zimbra.sanal.pro...done.
Setting zimbraFeatureTasksEnabled=TRUE...done.
Setting zimbraFeatureBriefcasesEnabled=TRUE...done.
Checking current setting of zimbraReverseProxyAvailableLookupTargets
Querying LDAP for other mailstores
Searching LDAP for reverseProxyLookupTargets...done.
Adding zimbra.sanal.pro to zimbraReverseProxyAvailableLookupTargets
Setting Master DNS IP address(es)...done.
Setting DNS cache tcp lookup preference...done.
Setting DNS cache udp lookup preference...done.
Setting DNS tcp upstream preference...done.
Updating zimbraLDAPSchemaVersion to version '1557224584'
Setting TimeZone Preference...done.
Disabling strict server name enforcement on zimbra.sanal.pro...done.
Initializing mta config...done.
Setting services on zimbra.sanal.pro...done.
Adding zimbra.sanal.pro to zimbraMailHostPool in default COS...done.
Creating domain zimbra.sanal.pro...done.
Setting default domain name...done.
Creating domain zimbra.sanal.pro...already exists.
Creating admin account admin@zimbra.sanal.pro...done.
Creating root alias...done.
Creating postmaster alias...done.
Creating user spam.dyy2u8scy@zimbra.sanal.pro...done.
Creating user ham.xi1bfbrmb@zimbra.sanal.pro...done.
Creating user virus-quarantine.tvedr4y9la@zimbra.sanal.pro...done.
Setting spam training and Anti-virus quarantine accounts...done.
Initializing store sql database...done.
Setting zimbraSmtpHostname for zimbra.sanal.pro...done.
Configuring SNMP...done.
Setting up syslog.conf...done.
Enabling IMAP protocol for zimbra-imapd service...done.
Enabling IMAPS protocol for zimbra-imapd service...done.
Starting servers...done.
Installing common zimlets...
    com_zimbra_adminversioncheck...done.
    com_zimbra_attachcontacts...done.
    com_zimbra_attachmail...done.
    com_zimbra_bulkprovision...done.
    com_zimbra_cert_manager...done.
    com_zimbra_clientuploader...done.
    com_zimbra_date...done.
    com_zimbra_email...done.
    com_zimbra_mailarchive...done.
    com_zimbra_phone...done.
    com_zimbra_proxy_config...done.
    com_zimbra_srchhighlighter...done.
    com_zimbra_tooltip...done.
    com_zimbra_url...done.
    com_zimbra_viewmail...done.
    com_zimbra_webex...done.
    com_zimbra_ymemoticons...done.
    com_zextras_drive_open...done.
    com_zextras_chat_open...done.
Finished installing common zimlets.
Restarting mailboxd...done.
Creating galsync account for default domain...done.

You have the option of notifying Zimbra of your installation.
This helps us to track the uptake of the Zimbra Collaboration Server.
The only information that will be transmitted is:
    The VERSION of zcs installed (8.8.15_GA_3869_RHEL7_64)
    The ADMIN EMAIL ADDRESS created (admin@zimbra.sanal.pro)

Notify Zimbra of your installation? [Yes] no
Notification skipped
Checking if the NG started running...done.
Setting up zimbra crontab...done.

Son olarak sistemi yeniden başlatmanızı öneririm.

[root@zimbra ~]# shutdown -r now

5 – Zimbra Admin Panel ve Webmail’e erişim

https://mail.alanadiniz.com:7071/ olarakta zimbra admin panelimize erişim sağlıyoruz. Mevcutta self sign sertifika geldiği için “güvenilmez – devam et” diyerek sertifika hatasını geçebilirsiniz.

Webmail ( zimbra webmail url ) için ise direk olarak https://mail.alanadiniz.com sayfasına erişim sağlanması yeterli olacaktır.

Yorum yapın