Kubernetes’de service’i NodePort olarak değiştirme

Kubernetes de özellikle de demo ortamlarında NodePort kullanmak test süreçlerini faydasıyla hızlandırıyor. Haliyle de varsayılan olarak ClusterIP veya LoadBalancer olarak  gelen servisi hızlı bir şekilde değiştirmek için basit kubectl komutu kullanabiliriz.

 

Rasgele Port ile;

kubectl patch svc -n mynamespace myservice --type='json' -p '[{"op":"replace","path":"/spec/type","value":"NodePort"}]'

Port Belirterek;

kubectl patch svc -n  mynamespace myservice --type='json' -p '[{"op":"replace","path":"/spec/type","value":"NodePort"},{"op":"replace","path":"/spec/ports/0/nodePort","value":32165}]'

* Kubernetes v1.23.7 sürümünde denenmiştir.

Yorum yapın