Linux’ta Swap Alanı Oluşturma

Swap bellek, sistemin fiziksel belleği dolduğunda sistemde RAM olarak kullanılan sabit diskin bir parçasıdır. Sistemlerimizde sık sık bellek tükenmesi gibi sorunlarla karşı karşıyaysak ve fiziksel belleği arttıramıyorsak, en azından sistemde problemleri minimum indirmek için swap alanı eklememiz sağlıklı olacaktır. Tabi unutmamak gerekir ki swap sisteme performans sağlamamaktadır, performans gereksinimlerinde mutlaka RAM bellek eklenmesi gerekmektedir.

RHEL, Cestos ve Ubuntu/Debian gibi popüler sistemlerde swap işlemleri benzer olduğu için komut farklılıkları olmadan swap alanı işlemleri gerçekleştirilebilir.

Swap alanı oluşturma işlemine başlamadan önce sistemde swap alanı bulunuyor mu önce onu kontrol ediyoruz.

sudo swapon -s

Komut satırından tarafımıza bilgi gelmediğini varsayarak sisteme swap alanı eklemeye başlıyoruz. Sistemde swap olarak tanımlayacağımız dosyamızı oluşturuluyor, ve yazılabilirlik izinlerini veriyoruz. 4GB boyutunda bir swap alanı test için yeterli olacaktır.

sudo fallocate -l 4G /swap01
chmod 600 /swap01

Oluşturduğumuz dosyayı sistemde swap olarak belirtiyoruz.

sudo mkswap /swap01

Swap alanınız çalışan sistemimizde aktif duruma getiriyoruz.

sudo swapon /swap01

Şimdide tekrardan kontrol ettiğimizde sistemde swap alanı olduğunu görebiliriz.

sudo swapon -s

Sistemin yeniden başlattığımızda ayarlarımızın sıfırlanmaması ve swap alanınız kalıcı olası içinde oluşturduğumuz swap alanınız fstab’a eklememiz gerekiyor.

cp /etc/fstab /etc/fstab.bak
nano  /etc/fstab

Bir önceki komutta açtığımız fstab dosyasının en alt satırana aşağıdaki gibi ekleyebiliriz.

/swap01   none    swap    sw    0   0

Yorum yapın