Kubernetes’de CoreDNS’e Kayıt Ekleme

Kubernetes’de CoreDNS servisi iç dns olarak gayet güzel olarak çalışsa da bazen kullandığımız dış servis ve bileşenlere göre Kubernetes içerisinden DNS ile erişim sağlamamız gerekebiliyor. Farklı çözümlerde olsa özellikle dev kısmında CoreDNS’e yeni kayıt eklemek basit ve hızlı bir çözüm sağlıyor. Bunun içinde CoreDNS’in configmap’ında değişiklik yapmamız gerekiyor.

kubectl ile CoreDNS configmas’i açıyoruz;

kubectl edit cm coredns -n kube-system

Kubernetes ve CoreDNS sürümüne göre ufak farklılıklar olsa da koyu belirtilen yeri kendi configmas’ımıza ekliyoruz.

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
data:
 Corefile: |
  .:53 {
    errors
    health {
     lameduck 5s
    }
    hosts {
     10.10.1.1 1.example.org
     10.10.1.2 2.example.org
     10.10.1.3 3.example.org
     10.10.1.4 4.example.org
     fallthrough
    }
    ready
    kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa {
     pods insecure
     fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa
    }
    prometheus :9153
    forward . "/etc/resolv.conf"
    cache 30
    loop
    reload
    loadbalance
  }

CoreDNS’i yeni kayıtlarımızı tanıması için yeniden başlatıyoruz.

 kubectl rollout restart -n kube-system deployment/coredns

Yorum yapın