PHP dosya yükleme boyutu nasıl arttırılır

PHP dosya yükleme boyutu sunucuda varsayılan olarak 2MB dosya olarak ayarlanır, ancak PHP yapılandırma dosyasını (php.ini) kullanarak dosya yükleme boyutunu artırabilir veya azaltabilirsiniz, bu dosya farklı Linux dağıtımlarında farklı konumlarda bulunabilir.

nano /etc/php.ini # Centos
nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini # Ubuntu

PHP’de dosya yükleme boyutunu artırmak için, php.ini dosyanızdaki upload_max_filesize ve post_max_size değişkenlerini değiştirmeniz gerekir.

upload_max_filesize = 32M
post_max_size = 32M

Buna ek olarak, max_file_uploads kullanarak tek bir istekte aynı anda yüklenmesine izin verilen maksimum dosya sayısını da ayarlayabilirsiniz.

max_file_uploads = 64

PHP’nin kabul edeceği POST verilerinin  ayarlamak için de post_max_size değişkeni kullanılır. 0 değerinin ayarlanması sınırı devre dışı bırakır.

Yukarıdaki değişiklikleri yaptıktan sonra, değiştirilmiş php.ini dosyasını kaydedin ve ilgili web serverın aşağıdaki komutlarını kullanarak web sunucusunu yeniden başlatın.

systemctl restart nginx
systemctl restart httpd 
systemctl restart apache2 

Yorum yapın