MySQL 5.7’de Strict Mode Devre Dışı Bırakma

Strict Mode, MySQL’in INSERT veya UPDATE gibi veri değişikliği ifadelerindeki geçersiz veya eksik değerleri nasıl işlediğini denetler. Strict Mode etkinse, sıfıra bölünme ve tarih olarak 0000-00-00 belirleme gibi işlemler geçerli olmaz, ve hata üretir. Standartlara uygun sql sorgusu yazmak için strict mode’un açık olması önerilse de mysql güncellemesi sonrası mevcut sistemin çalışması kapatılması gerekebilir

Strict Mode’u kapatmak için sunucumuzda mysql’in konfiği olan my.cnf dosyamızı açıyoruz.

nano /etc/my.cnf

ve [mysqld] bölümünün altına aşağıdaki tanımı ekliyoruz.

sql_mode="IGNORE_SPACE,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"

Güncellemelerimiz sonrasında da mysql’i yeniden başlatıyoruz.

systemctl restart mysql.service

 

Yorum yapın