ip_conntrack: table full, dropping packet.

Linux sunucularda genel değerlerin normal olmasına karşın yavaşlık yaşanan durumlarda messages loglarında “ip_conntrack: table full, dropping packet.” hatası ile karılaşabilirsiniz. İlgili hata iptables kurallarının çokluğu ve network akışının fazla olması kaynaklı yaşanıyor Hızlı müdahale için ip_conntrack tablosunun değerini arttırmak çözüm olacaktır.

ip_conntrack tablosunun mevcut değerini görmek için;

cat /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max

Mevcut değerin üzerinde bir değer tanımlamak için;

echo xxx > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max

* xxx bölümüne yeni değer eklenecek. Mevcut değerin iki katı yazılabilir.

Yorum yapın