inodes Dolması ve Dosya Silme

Unix / linux sistemlerinde dosya sayısı bazlı olarak tmp dizini, eposta kuyruğu ve php session gibi pek çok hatalı durumda inodes sayısı dolabiliyor. Bu tip durumlarda da rm komutu ile dosya silmek veya ll komutu ile dosyaları görüntüleme de problemler yaşanıyor.

İlgili komutların kullanılmadığı durumlarda basit birer find komutu ile dosyalar görüntülenebilir ve silinebilir. Öncelikle inodes kaynaklı bir dolmanın olup olmadığı kontrol ediyoruz.

df -i

inodes dolmasının tespiti sonrasında da hangi dizin kaynaklı olduğu kontrol etmemiz gerekiyor.

find / -printf "%h\n" | cut -d/ -f-2 | sort | uniq -c | sort -rn

inodes sayısının fazla olduğu dizinde inodes dolmasına sebep olan dosyaları görmemiz gerekiyor.

find . -name "*" -type f -print

Örneğin, dizinde customXXX.tmp gibi yüzlerce dosya ile karşılaştığımızı düşünelim, bu durumda da aşağıdaki komutla ilgili dosyaları silebiliriz.

find . -name "custom*" -type f -print -delete

Yorum yapın