Exchange Server Sürümünü Görüntüleme

Exchange sunucunuzun güncellemesi ile birlikte sürümünü öğrenmek için Powershell üzerinde aşağıdaki komutları kullanmanız yeterlidir.

Exchange 2010;

GCM exsetup |%{$_.Fileversioninfo}

Exchange 2013 ve Exchange 2016

Get-ExchangeServer | Format-List Name, Edition, AdminDisplayVersion

İlgili komutla görüntülendiğiniz sürüm numarasınında hangi Exchange paketine denk geldiğini de https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh135098(v=exchg.150).aspx adresinden öğrenebilirsiniz.

Yorum yapın