du.exe

du.exe ile Windows komut satırı üzerinden dizin ve alt dizinlerdeki disk kullanımları görüntülenebilmekte ve dilenirse .txt formatında çıktısı alınabilmektedir. Linux’da du komutunun Windows için olanı diyebiliriz.

Örnek Kullanım;

du.exe -l 1 d:\ > Output.txt

İndirme : http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896651.aspx

Yorum yapın